ฟิทช์คงอันดับความน่าเชื่อถือรัสเซียที่ BBB- พร้อมให้แนวโน้มเครดิตเชิงบวก

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศและในประเทศระยะยาว (Issuer Default Rating - IDR) ของรัสเซียที่ระดับ BBB- โดยให้แนวโน้มความน่าเชื่อถือ "เชิงบวก"

ฟิทช์ระบุว่า การคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียในครั้งนี้ ฟิทช์ได้พิจารณาจากงบดุลบัญชีที่มีความแข็งแกร่งของรัฐบาล รวมทั้งสถานะการเงินในต่างประเทศที่มีความแข็งแกร่ง และกรอบการดำเนินนโยบายที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยปัจจัยเหล่านี้ได้ช่วยชดเชยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอลง รวมทั้งผลกระทบจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ และความอ่อนแอเชิงโครงสร้างที่รวมถึงการพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ฟิทช์คาดการณ์ว่า การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของรัสเซียโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2562 จะอยู่ที่ 2% เนื่องจากความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจเริ่มลดน้อยลง รวมทั้งการดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน และราคาน้ำมันที่มีเสถียรภาพ

ที่มา : ryt9