คอลัมน์: จับประเด็น: ปลื้มใช้สิทธิ์ FTA ส่งออก 6 หมื่นล้าน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยมีการใช้สิทธิ์ส่งออกภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมมูลค่า 60,441.61 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.20% และคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ์สูงถึง 71.32% ของยอดการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ์ลดภาษีภายใต้ FTA ทั้งหมด โดยสำคัญที่ส่งออกภายใต้สิทธิ์ FTA เช่น กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ อัญมณีและเครื่องประดับ อา หารปรุงแต่งและแปรรูป และกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

อ่านต่อได้ที่ : ryt9