DHA ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ “บริจาคขวดน้ำพลาสติก ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ”ครั้งที่ 5

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 ถุง พร้อมกับฉลากน้ำดื่มและฝาขวดน้ำอีกอย่างละ 1 ถุง โดยขวดน้ำจะถูกนำไปตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัท เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาขยะ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ อีกทั้งยังได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกัน