ประชุมแผนเป้าหมายรายได้และกำหนดกลยุทธ์ ปี 2562

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำแผนและกลยุทธ์ประจำปี 2562 โดย ในช่วงเช้าได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับปี 2561 ที่ผ่านมาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นแนวทางให้กับปี 2562 โดยมีนางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นประธานในการจัดการประชุมในครั้งนี้

     และในช่วงบ่ายได้มีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในปี 2562 ได้มีการตั้งเป้าหมายรายได้ และวางแผนการทำงานในปี 2562 เพื่อยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป