บริษัทร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ประธานกรรมการบริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป