DHA ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ “บริจาคขวดน้ำพลาสติกทำผ้าไตรจีวร ครั้งที่ 2 ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมบริจาคขวดพลาสติก ให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 19 ถุง โดยมีตัวแทนเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่ รวมถึงยังช่วยลดขยะที่เกิดจากพลาสติก ดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างได้ด้วยการให้

 

     ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก ผ้าไตรจีวร ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ "เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด"