DHA จัดอบรบหลักสูตร "ภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” และ “บัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร ภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ และดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรบครั้งนี้ ณ ชั้น 3 ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ