บริษัทร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ เข้าร่วมการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสายวิชาชีพบัญชีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน คือนางสาววราภรณ์ ศรีดาชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 และนางสาวสรวงสุดา ถังมณี ฝ่ายบริการบัญชี 2