DHA ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ “บริจาคขวดน้ำพลาสติก ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ”ครั้งที่ 3

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18 ถุง เพื่อตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่ รวมถึงยังช่วยลดขยะที่เกิดจากพลาสติก

   ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัท เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาขยะ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ  อีกทั้งยังได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกัน