บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินซอยประชาชื่น 20 ราคา 84 ล้านบาท เนื้อที่ 525 ตารางวา

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

วันนี้ (3 กันยายน 2558) เวลา 11.30 น.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยนายไพศาล พืชมงคล และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินซอยประชาชื่น 20 ราคา 84 ล้านบาท เนื้อที่ 525 ตารางวา ตามมติสภากรรมการเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 90 วัน

การจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อที่จะทำการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทแทนสำนักงานบางโพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรของธรรมนิติที่เพิ่มขึ้น สำหรับสถานที่แห่งใหม่สามารถสร้างอาคารสูง 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร คาดว่าจะใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 170 ล้านบาท และเมื่อได้เปิดใช้เป็นสำนักงานใหม่แล้ว จะมีการพิจารณาพัฒนาพื้นที่สำนักงานบางโพต่อไป

การจัดซื้อที่ดินแปลงนี้จึงมีผลเชิงประวัติศาสตร์ต่อจังหวะก้าวสำคัญของธรรมนิติอีกก้าวหนึ่ง.