ลุ้นออกกม.ปล่อยกู้ยืมเรียน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

          นายเปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วม กรอ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงข้อกฎหมายการควบรวมกองทุน กรอ.และ กยศ. เข้าด้วยกัน โดยแก้ไขสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือกำหนดให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อพิจารณาสาขาวิชาของผู้ที่ขอกู้เงินในอนาคตที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่กู้เงินไปแล้ว เรียนจบแล้วไม่มีงานทำ จนทำให้ไม่มีเงินใช้คืนกองทุน หรือป้องกันปัญหาการเบี้ยวหนี้เหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

          “ตอนนี้กฎหมายควบรวม 2 กองทุน ผ่านการเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา หากผ่านการเห็นชอบจาก ครม. อย่างเร็วที่สุด หลังสงกรานต์นี้ก็คงใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะไปพิจารณา ซึ่งในช่วงนี้มีกระบวนการของกฤษฎีกา และคณะกรรมาธิการ สามารถแก้ไขสาระสำคัญของร่างกฎหมายเพิ่มเติมเข้าไปได้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของกองทุนในอนาคต และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแรงงานให้ตรงตามตลาดต้องการ ที่สำคัญยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้ด้วย”

 

          ทั้งนี้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว จะมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดงานอย่างใกล้ชิด ก่อนปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตลาดต้องการในอนาคต พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน และควบคุมการชำระหนี้ของเด็กที่ถึงกำหนดอย่างเข้มงวด

 

          นายเปรมประชา กล่าวว่า ในกฎหมายควบรวมฉบับนี้ ยังต้องกำหนดให้มีมาตรการกำกับให้เด็กที่กู้ยืมเงิน ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม เรียนจบออกมาอย่างมีคุณภาพ โดยต้องกำหนดตัวชีวิตผลสำเร็จขึ้นมาอย่างชัดเจน ก่อนจะพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินมาเรียนต่อ เพราะปัจจุบันกองทุนต้องประสบปัญหาหนี้เสียเป็นจำนวนมาก 

 

ที่มา : เดลินิวส์