Cloud Based Accounting Software กับนักบัญชีในปัจจุบัน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

Cloud Based Accounting Software กับนักบัญชีในปัจจุบัน

 

Cloud Based Accounting Software

 

ปัจจุบันเราจะพบว่ามีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีจากระบบ Desktop เป็นระบบ Cloud หรือที่เรียกกันโดยทั่วๆ ไปว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และได้มีการเริ่มใช้งานกันในบางหน่วยงาน หลักสำคัญของ Cloud based accounting software คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมความถูกต้องให้กับงานมากยิ่งขึ้น

วันนี้เราจะมาดูกันว่า Cloud based accounting software นั้น จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนักบัญชีในปัจจุบันกันได้อย่างไร

สำหรับ Cloud based accounting software หรือที่เราจะเรียกกันง่ายๆ ว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เริ่มจะเข้ามามีบทบาทกับนักบัญชีเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่มีการใช้ username และ password เพื่อทำการ log in เข้าสู่โปรแกรม นอกจากนั้นยังสามารถใช้ account ของ google และ facebook ในการเข้าใช้งาน ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานในที่ต่างๆ ได้อีกด้วย

นอกจากนั้นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารสามารถเช็คข้อมูลตัวเลขได้แบบ real time โดยไม่ต้องรอเอกสารจากทางนักบัญชีเหมือนแต่ก่อน และการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์นั้นยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Upgrade รวมไปถึงการ Maintenance ต่างๆ ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องในทุกครั้งที่ทำงาน

สำหรับการพัฒนาของ cloud based accounting software ในต่อๆ ไป คาดว่าจะพัฒนาไปสู่ระบบที่อัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักบัญชีกับฝ่ายต่างๆ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน โดยนักบัญชีอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของตัวเอง กลายไปเป็นผู้ควบคุมบัญชีแทน

สำหรับยุคสมัยที่ระบบ IT กำลังมาแรง นักบัญชีก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับนโยบายจากทางรัฐบาลจะพัฒนาเข้าสู่ยุค 4.0 นักบัญชีอย่างเราก็ต้องก้าวตาม เพื่อให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต.