วิธีประหยัดไฟฟ้าเล็กน้อย แต่ช่วยลดค่าไฟได้มาก

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

          ช่วงนี้หลายที่พยายามออกมารณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ค่าขนส่ง และอื่นๆ วันนี้เราจะมาช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง โดยอุปกรณ์ใกล้ตัวเรานั่นคือ "คอมพิวเตอร์" การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธีจะเป็นตัวช่วยประหยัดไฟให้หน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการทำงานเลย

 

          คอมพิวเตอร์ของพนักงานบัญชี 1 ชุดหรือ 1 เครื่อง ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ จอภาพ ดังนั้นจึงมีเคล็ดลับดีๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์มาฝากกัน

 

การปิดจอภาพหรือจอคอมพิวเตอร์ (Monitor)

 

          ในช่วงที่ไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เกินกว่า 15 นาที เช่น ช่วงพักกลางวัน หรือประชุม หรือถ้ากิจกรรมอื่นใดที่ยาวนานต่อเนื่องเกิน 30 นาทีขึ้นไปแนะนำให้ปกปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 

          นอกจากจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนกลับบ้านแล้ว การตั้งค่าพักหน้าจอ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน หรือตั้ง SLEEP MODE ก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไรก็ดี แม้จะตั้ง SLEEP MODE ไว้แล้ว คอมพิวเตอร์ก็ยังกินไฟมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ คุณอาจใช้การปิดหน้าจอร่วมด้วยทุกครั้งเวลาไปประชุม หรือช่วงพักกลางวัน

 

          สมมติปิดสวิตช์จอภาพ LCD 19" ซึ่งกินไฟประมาณ 40 วัตต์ อัตรค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำงานเฉลี่ย 22 วันตอ่เดือนในช่วงเวลาพักกลางวัน

 

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = (40x1x22)/1,000 = 0.88 KWh.

คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 0.88x4 = 3.52 บาท/เครื่อง/เดือน

 

          ถ้าเราช่วยกันปิดจอภาพในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง จำนวน 500 เครื่อง จะช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละประมาณ (500x3.52) = 1,760 บาท/เดือน หรือ 21,120 บาท/ปี

 

          ข้อมูลข้างต้นอัตราค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย แล้วถ้าในความเป็นจริงบริษัทที่ใช้ไฟฟ้ามากๆ จะต้องเสียเงินมากเพียงใดต่อหน่วย โปรดช่วยกันประหยัดพลังงาน จะคิดว่าช่วยบริษัท หรือจะช่วยโลก คิดกันให้ดีเวลาใช้ก็แล้วกัน