"ครม.อนุมัติแผน "อีเพย์เมนท์" คาดประหยัด 7.5 หมื่นล้านต่อปี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ บอกว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญในอนาคต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มีเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ประมาณกลางปี 2561 ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชนทุกแง่มุม และเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก ช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ได้ปีละ 7.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของการจัดเก็บภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน สามารถช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และจัดสวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเฉพาะกลุ่มได้อย่างเหมาะสมโครงการตามยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี 5 โครงการสำคัญ เช่น โครงการระบบการชำระเงินแบบใช้เลขหมายใดก็ได้ หรือ Any ID โดยระบบจะออกแบบให้การจ่ายเงิน การโอนเงิน รับเงิน สามารถทำผ่านเลขประจำตัวต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขบัตรต่างๆที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้

 

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที อุตตม สาวนายน บอกว่า โครงการและงบประมาณที่ใช้ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มี 24 โครงการ วงเงิน 3,756 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้จัดสรรเข้ามาใหม่ แต่เป็นงบประมาณที่ดึงกลับมาหลังจากยุติโครงการคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตเพื่อการการศึกษา"

 

ชมคลิป http://www.nationtv.tv/main/content/economy-business/378482418/

 

ขอขอบคุณที่มา - NationTV