5 เหตุผล ทำไมต้องเลือกสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

หากใครที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีอยู่ตอนนี้ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรเลือกอย่างไร รับรองว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ การจะเลือกสำนักงานบัญชีดี ๆ สักแห่งมาร่วมเป็นผู้ช่วยดูแลการเงินของธุรกิจท่าน แน่นอนว่าสิ่งที่คาดหวังตามมาคือความถูกต้อง มีคุณภาพและต้องน่าเชื่อถือ! เพราะงานบัญชีเป็นงานที่ไม่ควรจะผิดพลาด ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ทำบัญชี

5 เหตุผลต้องเลือกสำนักงานบัญชีคุณภาพ?

เนื่องจากการจะเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ถึงจะได้รับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่รับจัดทำบัญชีอยู่จำนวนมาก แต่มีเพียง 161 ราย (อัปเดตเมื่อวันที่ 25 กค.62) ที่ได้รับการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเองก็หันมาเลือกใช้สำนักงานบัญชีภายนอก เพราะตอบโจทย์ในด้านการทำงานที่ถูกต้องและช่วยลดต้นทุนภายในองค์กร สำหรับการจัดทำบัญชี งบการเงิน ดูแลภาษีและเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท

และนี่คือข้อดีของการเลือกสำนักงานบัญชีคุณภาพ

1) หมดปัญหาและลดความเสี่ยงด้านงบการเงินรวมไปถึงยังสามารถช่วยยืนยันและลดความเสี่ยงได้ เพราะได้ผ่านทางรับรองมาตราฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2) ช่วยทำให้มั่นใจในคุณภาพของบริการบัญชีว่าได้จัดทำตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

3) สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากประสิทธิภาพของงานบริการ ให้มั่นใจในคุณภาพการทำงานและช่วยลดความผิดพลาดของงบการเงินที่คลาดเคลื่อน

4) ได้รับการคุ้มครองในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในบริการบัญชี ซึ่งผู้ให้การรับรอง(สำนักมาตรฐานคุณภาพ)จะเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

5) เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับนักธุรกิจ และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจนั้น ๆ

หากจะเสียเงินทั้งทีก็ต้องให้มั่นใจว่าเงินที่เสียไปนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท อย่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการทั้งจัดทำบัญชีและบริการจัดทำเงินเดือนอย่างมืออาชีพมาพร้อมกับนักวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพ ได้รับรองมาตราฐานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลือกทั้งทีต้องเลือกให้ดีนะคะ

 

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานบัญชีคุณภาพ