อบรมชั่วโมง CPD .... เรื่องสำคัญนักบัญชีคุณภาพต้องไม่พลาด!

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สำหรับนักบัญชีอีกก้าวของความสำเร็จคือการเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี แต่หากละเลยเข้าอบรบชั่วโมง CPC ไม่ครบตามกำหนดจะเกิดอะไรขึ้น บทความนี้บอกให้ผู้ทำบัญชีทุกท่านตระหนักถึงผลที่ตามมาเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง

เผลอแปปเดียวใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะคะ เวลาช่างผ่านไปไวจนหลายคนอาจชะล่าใจ หลงลืมสิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนสิ้นปี! สำหรับนักบัญชีสิ่งที่น่าภูมิใจของใครหลายคนคือการได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี โดยเฉพาะมือใหม่สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมห้ามขาดคือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า CPD ซึ่งผู้ทำบัญชีต้องเข้าอบรมและเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี! ในเมื่อตั้งใจเรียนมาอย่างมุ่งมั่นแล้ว แต่จะมาตกม้าตายกลางทางไม่ได้นะ

สำหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้ทำบัญชีนอกจากจะต้องปิดงบแล้วนั้น ยังต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเข้าอบรบพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) เพื่อเก็บชั่วโมงเป็นประจำทุก ๆ ปี และแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งและยื่นหลักฐานการอบรม CPD ให้ครบภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี

ถ้าเข้าอบรบไม่ครบ 12 ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้น?

"ก็งานมันเยอะ จนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้ว" ประโยคยอดฮิตเลยนะคะ ใช้ได้กับแทบทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างค่ะ ต่อให้งานจะยุ่งตลอดทั้งปีก็ตามแต่ผู้ขึ้นทะเบียนทำบัญชีการปฏิบัติตามหลักพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ห้ามลืมเด็ดขาด แต่ก็ยังมีบางคนที่หลงลืมเข้าอบรบเก็บชั่วโมง CPD ไม่ครบตามกำหนด จะมีความผิดอย่างไรบ้าง?

• ตามกฎหมายจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ สำหรับผู้ทำบัญชีที่อบรบพัฒนาความรู้ไม่ครบตามกำหนด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ (๓) ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ (๖) ต้องระวางโทษตามมาตรา ๒๗ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากได้รับหนังสือแจ้งท่านต้องชำระค่าปรับ และเมื่อชำระค่าปรับแล้วต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน

ข้อแนะนำกรณีเก็บชั่วโมงไม่ครบตามกำหนด ให้รีบเช็คว่าตัวเองเก็บชั่วโมงได้เท่าไหร่แล้วบ้าง ให้รีบหาคอร์สเรียนเพื่อเก็บชั่วโมงชดเชยให้ครบถ้วนตามกำหนดและแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีทันทีไม่ว่าจะสายอาชีพไหนในเมื่อเราเลือกทางเดินที่ใช่ของตัวเองแล้ว ก็ต้องเต็มที่และภูมิใจในสายวิชาชีพของตนและหมั่นศึกษาหาความรู้เสริมอยู่ตลอด

สำหรับใครที่ยังเก็บชั่วโมงอบรบไม่ครบสามารถลงอบรบกับเราได้ทางนี้ ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ ขอเป็นกำลังใจให้นักวิชาชีพบัญชีทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขในทุก ๆ วันนะคะ

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/66893

เรื่องโดย : นางสาวณัฐชา คำภา ประจำสำนักคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด