มือใหม่ก็ยื่นเองได้ ภาษีออนไลน์ปี63

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เข้าสู่โค้งสุดท้ายสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือบุคคลมีรายได้ “ยื่นแบบภาษีออนไลน์ 2563” เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางกระทรวงการคลังจึงให้สิทธิขยายยื่นภาษีบุคคลธรรมดาจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ใครยังไม่ได้ยื่น! งั้นเรามาทำตามกันไปพร้อมๆกันเลย

  • ใครบ้างต้องยื่นภาษี? 

           ทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาท ต้องยื่นภาษีเพื่อแสดงรายได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์จ่ายภาษีก็ตาม แบ่งเป็น

          - สำหรับคนโสด มีรายได้จากเงินเดือนเพียงช่องทางเดียว ปีละ 120,000 บาทขึ้นไป หรือมีรายได้อื่นๆ ปีละ 60,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแม้ว่าจะไม่เสียภาษี
          - สำหรับคนมีคู่ มีรายได้จากเงินเดือนเพียงช่องทางเดียว ปีละ 220,000 บาทขึ้นไป หรือมีรายได้อื่นๆ ปีละ 120,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแม้ว่าจะไม่เสียภาษีเช่นเดียวกัน

  • เราต้องยื่นภาษีแบบไหน? 

          สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
          - แบบ ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราที่มีรายได้ทางเดียว
          - แบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน

  • เอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบด้วย 

          - หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี (50 ทวิ)
          - เอกสารลดหย่อนต่างๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา และบุตร

  • ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเอง

          - เข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรเพื่อขอยื่นแบบภาษีออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์
          - เลือกประเภทการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน” ลงในช่องหมายเลขผู้ใช้ หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนยื่นเองครั้งแรกก็กดเลือกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลได้เลย

            - กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรวจสอบทุกครั้งก่อนบันทึก หากไม่แน่ใจคลิกคำแนะนำ

          - เมื่อเราทำการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางกรมสรรพากรจะได้รับรายการยื่นแบบของท่าน และจะแจ้งจำนวนภาษีที่ต้องชำระ หรือตรวจสอบสถานะการคืนภาษีภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นแบบสำเร็จ
          - ข้อสำคัญอย่าลืมกดพิมพ์แบบบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบเพื่อเรียกดูใบเสร็จรับเงินในลำดับถัดไป

  • กรณีมีภาษีต้องชำระสามารถเลือกช่องทางการชำระภาษีดังนี้

          ปัจจุบันช่องทางการชำระภาษีที่ครอบคลุมและสะดวกสบายต่อผู้เสียภาษี โดยท่านสามารถเลือกชำระตามที่สถานที่ใกล้บ้านประกอบด้วย
          - ชำระทันทีผ่านระบบโดยตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
          - ช่องทาง ATM
          - ช่องทาง Internet Banking
          - ช่องทาง Mobile Banking
          - ช่องทาง Tele-Banking
          - เคาน์เตอร์สรรพากร / RD Counter
          - เคาน์เตอร์ธนาคารต่าง ๆ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
          - Counter Service

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : กรมสรรพากร