5 ทักษะนักบัญชียุค DIGITAL DISRUPTION

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     ในยุค Digital Disruptive ที่มีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายสาขาอาชีพ รวมถึงงานบัญชีที่หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงนี้ ในโลกธุรกิจวันนี้คงไม่มีใครสามารถต้านทานคลื่นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้ได้อีกแล้ว มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบของ AI (Artificial Intelligence) ที่จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จะมากขึ้น คำกล่าวที่ว่า “เรียนบัญชีไม่ตกงานแน่นอน” จึงอาจไม่จริงอีกต่อไปแล้ว หากเราไม่ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี

     ดังนั้น ปัจจุบันนักบัญชีเป็นมากกว่าผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ไปสู่การเป็นเพื่อนคู่คิดนักธุรกิจมีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากนักบัญชีถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการจึงมีความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ นี่คือ 5 สิ่งสำคัญที่นักบัญชียุคนี้ต้องมี

     1. ความสามารถในการสื่อสาร
     การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งถ้าสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้า ภาษาจึงจำเป็นอย่างมากต่อนักบัญชี หากนักบัญชีสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษจีนได้อย่างคล่องแคล่วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและทีมงาน บริษัทที่ทำงานมากขึ้น

     2. บริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
     การทำงานที่แข่งกับเวลาและความพอใจของลูกค้า สิ่งที่จำเป็นคือการบริหารจัดเวลาให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ควรจัดระดับความสำคัญและเวลาที่ต้องส่งงาน ที่สำคัญควรเผื่อเวลาไว้ก่อนกำหนดวันจริง เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาดและแก้ไขได้ทันเวลา

     3. ความซื่อตรงและเที่ยงธรรม
     ไม่ว่าจะอาชีพไหนความซื่อสัตว์และซื่อตรงในหน้าที่ ถือเป็นปัจจัยที่ควรมีติดตัว โดยเฉพาะอาชีพนักบัญชี ที่ลูกค้าไว้วางใจและฝากให้เราดูแล ถ้าทำงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์รับรองว่าเกิดผลตามมาแน่นอน ไม่เพียงตัวเราแต่บริษัทก็เสื่อมเสียชื่อเสียง บางรายต้องขึ้นศาลชดใช้ค่าเสียหาย ทางที่ดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดีกว่า

     4. ทักษะความรู้ด้านธุรกิจ
     ถึงเราจะมั่นใจว่าตัวเองเก่งตัวเลขแค่ไหน แต่ถ้าขาดทักษะนี้ก็อาจส่งผลให้เราพลาดกลุ่มเป้าหมายหลายอื่นได้ อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด รวมถึงการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตัวเองเสมอ ขยันหมั่นเพียรหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อต่อยอดต่อธุรกิจในอนาคต

     5. ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล
     ประเด็นสำคัญของยุคนี้ คือการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง AI มีความสำคัญในการวิเคราะห์ แยกแยะ และรวบรวมอย่างชาญฉลาด จริงอยู่ว่านักบัญชีสามารถทำงานแบบเดิมซ้ำๆ ได้อย่างดี แต่เมื่อมี AI เข้ามา งานด้านนี้จะทำให้งานของนักบัญชีเบาลง แต่ไม่ได้หมายความว่างานจะง่ายดายและ AI สามารถทดแทนได้หากนักบัญชีเข้าใจการทำงานของ AI ก็สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเอง

 

บทความโดย : นางสาวปิยวรรณ ปาสา ประจำสำนักคณะกรรมการบริหาร