Tax Magazine Poll

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ผลสำรวจชี้... นักบัญชีขานรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมก้าวสู่ระบบการเงินและบัญชีดิจิทัล

วารสารเอกสารภาษีอากร นิตยสารรายเดือนด้านบัญชี-ภาษีอากรที่มีผู้ประกอบการบอกรับเป็นสมาชิกกว่า 20,000 ราย โดย บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ได้สำรวจความคิดเห็นของนักบัญชีที่มาร่วมงานสัมมนาในหลักสูตร “ภาษียุคดิจิทัล สิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โดยมีนักบัญชีร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้รวม 1,358 ราย

สำหรับความคิดเห็นในประโยชน์ของนโยบาย Thailand 4.0 ต่อภาพรวมธุรกิจของประเทศ 61 % เห็นว่ามีประโยชน์มาก 23 % ปานกลาง และ 15 % มากที่สุด และมีเพียง 1 % เท่านั้นที่เห็นว่ามีประโยชน์น้อย

ส่วนการผลักดันให้ใช้ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt นั้น นักบัญชีที่มาร่วมงานสัมมนาตอบว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเรียงลำดับดังนี้ 43% มาก 35% ปานกลาง 15% มากที่สุด 6% น้อย 1% น้อยที่สุด

เมื่อถามถึงความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ภายในปี 2561 คำตอบที่ได้คือ พร้อม 59 % อีก 41% ยังไม่พร้อมกับการเข้าสู่ระบบใหม่นี้

สุดท้าย 5 อันดับนโยบายภาคธุรกิจบัญชีและภาษีที่นักบัญชีอยากให้ภาครัฐผลักดันมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1. ความยืดหยุ่นในการตรวจสอบภาษี 29 % อันดับ 2. ความสะดวกและง่ายในการทำธุรกรรมทางการเงิน 26 % อันดับ 3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 24% อันดับ 4. ระบบภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 20% อันดับ 5. การให้ความรู้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการที่ถูกต้อง ภาษีและบัญชีที่ปรับไปในทิศทางเดียวกัน ระบบภาษีที่ง่าย

และนี่คือความคิดเห็นของนักบัญชีที่มีต่อนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่เฉพาะนักบัญชีเท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่เราทุกคนต้องปรับและเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองของโลกดิจิทัลในอนาคตอันใกลนี้

 

ที่มา : www.dst.co.th