“ ภาษี โชคดี ” จากรางวัลทายผลบอลโลก 2018 กับการเสียภาษี 2 ต่อ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ภาษี โชคดี ” จากรางวัลทายผลบอลโลก 2018 กับการเสียภาษี 2 ต่อ

 

ภาษี โชคดี

 

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รางวัลจากการชิงโชคทายผลบอกโลก 2018 อย่ามัวแต่ดีใจเพลิน จนลืมไปว่ารางวัลที่ได้รับจากการชิงโชคจะต้องเสียภาษี 2 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยจะถูกหัก 5% จากมูลค่าของรางวัลในทันทีที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นการเก็บภาษีล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภงด.90 โดยจะต้องนำมูลค่าของรางวัลไปรวมกับรายได้อื่น และคำนวณตามอัตราก้าวหน้า โดยสามารถนำเงินภาษีในส่วนที่ถูกหักไว้แล้ว (ตามข้อ 1) ไปหักออกจากภาษีที่ต้องเสียได้

ดังนั้น เมื่อท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการชิงโชคมาแล้ว อย่าลืมสำรองเงินไว้ไปชำระและยื่นแบบภาษีให้ถูกต้อง จะได้ไม่โดนสรรพากรปรับหรือเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ไม่เช่นนั้น เงินที่ได้จากความโชคดี จะกลายเป็น “ทุกขลาภ” ได้ในภายหลัง