ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

  

ถึงจะผ่านมาแล้วครึ่งปี สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีปี 2562 จุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและช่วยให้ผู้เสียภาษีจ่ายภาษีในอัตราที่น้อยลง
แล้วถ้าซื้อสินค้าตามมาตรการลดหย่อนภาษีแล้วแต่ผู้ประกอบการไม่ได้ออกใบกำกับภาษีให้ จะย้อนกลับไปขอก็อาจเสียค่าเวลา หากมีเพียงใบเสร็จรับเงิน สามารถใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

ความแตกต่างของ ใบกำกับภาษี กับ ใบเสร็จรับเงิน

ใบกำกับภาษี (TAX Invoice)

ได้ยินบ่อยที่สุดสำหรับใช้ในการลดหย่อนภาษี ถือเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อสินค้าของตนทุกครั้ง เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้ารายการที่ซื้อขาย และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

สำหรับใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารหลักฐานที่ผู้ซื้อหรือผู้รับเงินใช้เพื่อยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางกฎหมายระบุให้ ผู้รับเงินจะต้องทำการออกใบเสร็จให้แก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าทันทีที่มีการรับเงินทุกครั้ง ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยจะออกใบเสร็จก็ต่อเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป และสำหรับผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) หากมีการออกใบกำกับภาษีที่ระบุว่า “ได้รับเงิน” หรือ “ได้รับการชำระสินค้า/บริการ” ก็สามารถยึดใบกำกับภาษีเป็นใบเสร็จรับเงินได้เช่นกัน

หากมีแค่ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้ไหม?

กรณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าใบเสร็จที่ได้รับจากร้านค้าหรือร้านที่เราซื้อสินค้านั้น ๆ ออกใบเสร็จรับเงินให้แบบไหน เพราะใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เลขประจำตัวภาษีอากรของผู้ขาย

2. ชื่อ,ชื่อร้านค้า,แบรนด์ของผู้ขาย

3. เลขลำดับของเล่ม และใบเสร็จรับเงิน

4. วันเดือนปี ที่ออกใบเสร็จรับเงิน

5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ

6. ชนิด ชื่อ จำนวน ราคาสินค้า และจำนวนเงิน

ถึงแม้ว่าเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ระบุมาข้างต้นจะครบถ้วนก็ตาม ก็ไม่ได้สามารถจะใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ในทุกกรณี เพราะสิทธิลดหย่อนภาษีบางประเภทนั้นทางกรมสรรพากรระบุเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีไว้อย่างชัดเจน อาทิ การซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ที่ต้องใช้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีด้วย เป็นต้น

ใช้ใบเสร็จรับเงินกับค่าลดหย่อนภาษี 2562

สำหรับผู้เสียภาษีที่อยากใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยใบเสร็จรับเงินนั้น จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังนี้

• นโยบายเที่ยวลดหย่อนภาษี

• ซื้อสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี

• ซื้อหนังสือ/E-BOOK ลดหย่อนภาษี

• มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หากอยากให้ชัวร์และปลอดภัยไว้ก่อน ถึงจะมีใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบก็ตาม แนะนำให้ขอใบกับกำภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้าทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากตามมา หรือหากผู้ประกอบการท่านใดกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่จะช่วยบริหารดูแลจัดการงบการเงินของบริษัทหรือกิจการไม่ว่าจะรายย่อย รายใหญ่ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธรรมนิติ ครอบคลุมบริการทางการเงินครบในที่เดียว

 

บทความโดย : นางสาวณัฐชา คำภา ประจำสำนักคณะกรรมการบริหาร