ปี 2562 ยังซื้อ LTF เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

จากประเด็นเรื่องการยกเลิกกองทุน LTF และยังเป็นช่วงใกล้สิ้นปี ทำให้มีคำถามเข้ามาที่ส่วนงานบริการเงินเดือน (Payroll Outsource) ของ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการซื้อ LTF ในปีนี้เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี เราจึงได้รวบรวมคำถามเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

ในปี 2562 ยังซื้อ LTF ได้หรือไม่?

คำตอบ ยังซื้อได้ปกติ ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีสุดท้ายที่สามารถซื้อ LTF ได้

เมื่อซื้อ LTF ในปี 2562 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้มั้ย?

คำตอบ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปี 2562 และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ในปี 2562 จะซื้อ LTF ได้เท่าไหร่?

คำตอบ ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน แต่ถ้าซื้อเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีก็ไม่ควรซื้อเกินสิทธิ เพราะเงินส่วนที่ซื้อเกินนำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้

ซื้อ LTF ในปี 2562 จะขายคืนได้ในปีไหน?

คำตอบ ขายคืน LTF ได้ในปี 2568 เพราะเงื่อนไขการถือครองใหม่ คือ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

จะขายคืน LTF ก่อนครบกำหนด ได้หรือไม่?

คำตอบ ขายได้ แต่ถ้ามีกำไรจากการขายต้องเสียภาษีเงินได้ และต้องส่งเงินคืนสรรพากรหากใช้มีการสิทธิลดหย่อนภาษีไปแล้ว ข้อยกเว้นตามกฎหมายกำหนด

จะลดหย่อนภาษีอย่างไรต่อ? หากยกเลิกกองทุน LTF

คำตอบ แนวโน้มว่าในปี 2563 จะมีกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ คือ กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) เข้ามารับช่วงต่อ โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ระยะเวลาถือครองไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทินเหมือน LTF ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อ LTF อาจจะต้องวางแผนภาษีให้ดีก่อน จะได้ไม่ซื้อเกินสิทธิ หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี จะได้รู้ว่าต้องซื้ออย่างไร เท่าไหร่ ถึงจะคุ้มค่าที่สุด

** อ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๗ (พ.ศ.๒๕๕๙)
บทความโดย : คุณภัทรกร ปิยเจริญกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด