บริจาคเงินเพื่อการศึกษาอย่างไร... ลดหย่อนภาษี 2 เท่า!

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาและนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ที่มีการขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในปีนี้ได้ลดหย่อนภาษีถึง 2 เท่า! ตามกฎหมายใหม่ฉบับล่าสุดที่เพิ่งออกมา (พระราชกฤษฎีกา 681) โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้ที่ต้องการบริจาคเพื่อการศึกษาต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  E-Donation เท่านั้น ! จึงจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า!

4 ข้อสรุปสำคัญที่ควรทราบ

1. ต้องบริจาคผ่าน E-Donation

หากไม่บริจาคผ่านระบบ E-Donation ก็สามารถลดหย่อนได้ แต่ลดหย่อนได้เพียง 1 เท่าเท่านั้น เหตุผลก็เพราะสถานศึกษาของทางราชการหรือขององค์การของรัฐบาล ถือเป็นสถานสาธารณกุศลซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล จึงได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพียงเท่าเดียว

2. ต้องเป็นสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

อีกเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ ต้องเป็นสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ถึงจะลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ อาทิ บริจาคให้สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 5,000 บาท สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า คือ 10,000 บาทนั้นเอง

3. หน่วยงานที่บริจาคแล้วได้รับสิทธิ์

หากต้องการใชสิทธิ์ลดหย่อน 2 เท่า ให้บริจาคกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่

• สถานพยาบาลของรัฐ : http://www.rd.go.th/publish/27811.0.html

• สถานศึกษา : http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html

• กีฬา : http://www.rd.go.th/publish/46748.0.html

4. หน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถบริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้

นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานที่บริจาคแล้วนำมาลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้เหมือนกัน เช่น กองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขและอื่น ๆ (ทั้งนี้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนบริจาค)

ที่สำคัญการบริจาคผ่านระบบ E-Donation ข้อมูลทุกอย่างจะถูกส่งถึงกรมสรรพากรโดยตรงทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ใกล้จะสิ้นปีแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 62 ก็รีบศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนบริจาค อย่าเผลอบริจาคจนเกินกำลัง ควรบริจาคให้อยู่ในขอบเขตที่ตนเองรับได้ไม่เดือดร้อน เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษี 2 เท่ากันทุกคน

เรื่องโดย : นางสาวณัฐชา คำภา ประจำสำนักคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

++++++++++++++++++++++++++++++++++