การพิมพ์แบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

การพิมพ์แบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

 

สำหรับท่านที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต และมีภาษีต้องชำระ สามารถพิมพ์แบบชุดชำระเงิน (Pay-in Slip) เพื่อนำไปชำระภาษีผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการตามที่ระบุในแบบชำระได้เลยค่ะ และสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นการชำระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php

ขั้นตอนการพิมพ์แบบชำระภาษี

1. เข้าลิงค์ https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController กรอก "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"

 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายการแบบค้างชำระ ภ.ง.ด.90/91 เลือก "ประสงค์จะชำระภาษี"

 

 

3. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการชำระภาษี เลือก "ชำระภาษีช่องทางอื่น"

 

 

4. ระบบจะแสดงชุดชำระเงิน (Pay-In Slip) เพื่อนำไปชำระภาษี

 

 

บทความโดย : คุณภัทรกร ปิยเจริญกิจ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล