ภาษีที่ดินฯ ไม่สะเด็ดน้ำ “คลัง” เล็งเพิ่มค่าลดหย่อนไม่เกิน 2 ล้าน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี เป็นบ้านที่มีราคาประเมิน 2 ล้านลงมา ได้รับการยกเว้นภาษี โดยกรมธนารักษ์กำลังพิจารณาใน 2 แนวทางในการลดหย่อนภาษี 1.หักลดหย่อน 50% ของราคาบ้าน แต่ไม่เกิน 2 ล้าน โดยมูลค่าบ้านส่วนที่เหลือหลังหักค่าลดหย่อน ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี และ 2.นำค่าลดหย่อน 2 ล้านบาทมาหักออกจากมูลค่าบ้าน ส่วนที่เหลือใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี

 

“แนวทางดังกล่าว เพื่อช่วยคนที่มีรายได้น้อย ที่เดิมอาจอยู่บ้านหลังเล็กๆ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปราคาบ้านหลังดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น ก็อาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบ จึงใช้ราคาประเมินมูลค่าบ้านหลังหักค่าเสื่อมแล้ว ไม่เกิน 2 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

 

นายสมหมาย กล่าวว่า การกำหนดอัตราภาษีตามกฎหมายนี้จะไม่กำหนดเต็มเพดาน แต่กระทรวงการคลังจะออกกฎหมายลูกประกาศอัตราภาษีที่ใช้จริง ซึ่งไม่น่าเป็นอัตราที่เป็นภาระของเจ้าของบ้านมากนัก เช่น มูลค่าบ้านที่ใช้เป็นฐานภาษี 1 ล้านบาท จะเสียภาษีราว 1,000 บาทเท่านั้น ส่วนกรณีการซื้อที่ดินของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาที่ดินหรือจัดสรรที่ดินนั้น จะพิจารณายกเว้นภาษีในระหว่างการรอพัฒนา ไม่เกิน 3 ปี โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะต้องเสนอให้ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณา และคาดว่าจะนำเสนอ ครม.อนุมัติในอีก 2 สัปดาห์.