"สรรพากร"อัดแคมเปญใบกำกับภาษีชิงรถยนต์ หลังรายได้พลาดเป้า 1 แสนล้าน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

สำหรับรางวัลที่จะแจกให้กับผู้ส่งใบกำกับภาษีมาชิงโชคนั้นที่คิดไว้จะมีรถยนต์เป็นรางวัลที่ 1 รถยนต์ โดยขณะนี้กรมกำลังพิจารณารายละเอียด โดยดูข้อดี และ ข้อเสียว่าเป็นอย่างไรบ้าง  แต่โดยหลักการแล้วหากจะนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ ควรต้องทำผู้ประกอบการข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง เบื้องต้น คิดว่า นอกจากจะใบกำกับภาษีที่ถูกต้องแล้ว ยังสามารถนำใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องส่งชิงรางวัลได้อีกด้วย

 

“มาตรการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรก็ได้เคยนำแนวทางทางดังกล่าวมาใช้ ซึ่งพบว่า เป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ถือว่า บรรลุวัตถุประสงค์มากนัก เพราะกรมฯต้องการให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจที่ขนาดไม่ใหญ่นัก ซึ่งในใบกำกับภาษีที่ส่งมาชิงรางวัลในขณะนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่”นายประสงค์ กล่าว

 

สำหรับสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรมฯรอบ 8 เดือน ของปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ตุลาคม 2557- พฤษภาคม 2558 พบว่า ยอดการจัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมายแล้วประมาณ 1 แสนล้านบาท สาเหตุหลัก เกิดจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าน้ำมันและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นำส่งจากผลประกอบการในปี 2557 ซึ่งในขณะนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง

 

นอกจากนี้ ยังพบการจ่ายภาษีของกลุ่มปิโตรเคมีและนิติบุคคลบางกลุ่มที่มาจ่ายเหลื่อมเดือนจาก ที่ต้องนำส่งในเดือนพฤษภาคม แต่ในช่วงสิ้นเดือนเป็นวันหยุด พอวันจันทร์เป็นเดือนมิถุนายน ผู้ประกอบการนำภาษีมาเสีย ดังนั้นภาษีจึงกลายเป็นของเดือนมิถุนายน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ตรงนี้ทำให้ในเดือนพฤษภาคมการจัดเก็บรายได้จะต่ำกว่าเป้าหมายหลายหมื่นล้านบาท แต่ในเดือนมิถุนายน จะเกินเป้าหมายหลายหมื่นล้านบาท

 

นายประสงค์ กล่าวว่า ในการจัดเก็บรายได้ของกรมตลอดทั้งปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 1.6 แสนล้านบาท จากเป้าหมายการจัดเก็บรวมทั้งปีที่ 1.96 ล้านล้านบาท 

 

ที่มี : www.matichon.co.th