เสนอต่ออายุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% “สรรพากร” หงอยรายได้ต่ำเป้า

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

          นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอไปยังกระทรวงการคลังให้ต่ออายุการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ออก ไปอีก 1 ปี จากที่หมดอายุวันที่ 30 ก.ย.58 เป็นวันที่ 30 ก.ย.59 เนื่องจากเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้คงไม่เอื้ออำนวยให้ปรับขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้จัดเก็บแวตที่ 10% แต่ที่ผ่านมารัฐบาลต่ออายุแวต 7% มาโดยตลอด แต่กรมจะยังไม่แก้กฎหมายให้จัดเก็บภาษีแวต 7% เป็นการถาวร เพราะมองว่าในอนาคตอาจต้องปรับขึ้นแวตให้มากกว่า 7% โดยการปรับขึ้นภาษีแวต 1% จะทำให้กรมสรรพากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 150,000 ล้านบาท และปัจจุบันอัตราภาษีแวตที่ 7% ถือว่ามีอัตราไม่สูงมากเมื่อเทียบกับภูมิภาค ทั้งนี้ การขึ้นแวตจะขึ้นอยู่กับนโยบายของการเมืองในช่วงนั้น และต้องพิจารณาภาวะเศรษฐกิจประกอบด้วยว่าเหมาะสมจะปรับขึ้นหรือไม่

 

          สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบ 2558 ตั้งแต่เดือน ต.ค.57-เดือน พ.ค.58 (รวม 8 เดือน) กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวม 1.02 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 114,000 ล้านบาท หรือ 10.1% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.5% โดยตลอดทั้งปีงบประมาณ 2558 การจัดเก็บภาษีของกรมน่าจะต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 160,000 ล้านบาท จากเป้าหมายการจัดเก็บรวมทั้งปีที่ตั้งเป้าไว้ 1.965 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ กรมได้ปรับเป้าหมายการจัดเก็บในงบประมาณปี 2559 ลงเหลือ 1.895 ล้านล้านบาท เพื่อให้สะท้อนภาพการจัดเก็บภาษีที่แท้จริง.

 

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์