ครม.อนุมัติขยายเวลาลดภาษี vat จาก 10% เหลือ 7% ออกไปอีก 1ปี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

          พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลเพิ่ม (vat) ไว้ที่ 7% ต่อไปอีก 1 ปี ก่อนจะสิ้นวาระวันที่ 30 ก.ย. 58 ให้ต่อไปจนถึง 30 ก.ย. 59 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะชะลอตัว ทำให้รัฐบาลไม่สามารถปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ได้อย่างทันทีทันใด 

 

          และรัฐบาลก็ไม่สามารถคงอัตราภาษีมูลเพิ่ม (vat) ไว้ที่ 7% ได้ตลอด เนื่องด้วยการคงอัตราภาษีฯ จะทำให้ราคาสินค้าไม่เป็นไปตามความจริง อีกทั้งยังอาจส่งผลให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด 

 

          หากรัฐบาลทำการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไปที่ 10% จะให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีฯ กว่า 2 แสนล้านบาท แต่จะส่งต่อค่าครองชีพของประชาชนที่จะมีอัตราสูงขึ้นตาม

 

          ทั้งนี้ การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ไว้ที่ 7% รัฐบาลจะประเมินสภาวะเศรษฐกิจเป็นรายปี หากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวและประชาชนมีความพร้อม รัฐบาลจึงจะทำการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ไปที่ 10%