สมคิด เผย มีแนวคิดมาตรการช็อปสินค้า OTOP ‘ลดหย่อนภาษี’ ได้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าของชุมชน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ภายหลังรัฐบาลเคยมีมาตรการทางด้านภาษีให้กับนักช็อปได้ซื้อสินค้าและสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังมีแนวคิดการออกมาตรการทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าของชุมชน โดยการให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าของชุมชนหรือสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมาหักลดหย่อนภาษีได้

อย่างไรก็ตาม สินค้านั้นต้องเป็นสินค้าของชุมชนจริง ๆ ซึ่งหากทำได้จริงจะช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มียอดขายของสินค้าชุมชนมากขึ้น และส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่รัฐบาลจะได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP ทั้งหมดทั่วประเทศ 2,749 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพ 450 ราย

 

ที่มา-news.mthai.com