สรรพากรเพิ่มโทษขอคืนภาษีเป็นเท็จ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

สรรพากรเพิ่มโทษขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นอีกฐานความผิด มีโทษจำคุก นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้การแก้ไขบทลงโทษสำหรับผู้หลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแจ้งเท็จการเสียภาษี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยกำหนดให้การเจตนาแจ้งข้อความเท็จให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเพื่อขอคืนภาษี หรือฉ้อโกง หรืออุบาย เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีหรือขอคืนภาษีจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-2 แสนบาท

 

นอกจากนี้ ยังกำหนดบทลงโทษกรณีผู้เจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ รวมทั้งกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

นายประสงค์ กล่าวว่า การแก้ไขดังกล่าวเพื่อเพิ่มความผิดด้านการขอคืนภาษีเพิ่มเข้าไปในประมวลรัษฎากร เพื่อให้กรมสามารถดำเนินคดีได้ จากเดิมที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา

 

ที่มา-posttoday