ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

  เมื่อวันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 23 ถุง

      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้แทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2 กล่อง พร้อมชุดหนังสือ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด "จัดกิจกรรมแลกของขวัญต้อนรับวันคริสต์มาส ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM" 

     เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 ถุง

    เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัด “การตรวจติดตามภายในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564”  ผ่านระบบออนไลน์ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมภายในให้กับพนักงานอายุงาน 0 – 1 ปี รวมถึงพนักงานบัญชีเฉพาะกลุ่ม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ “Kit of love” ให้แก่บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

    เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด “จัดกิจกรรม 5ส. ประจำปี 2564” ประกอบด้วยสะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

งานจัดทำเงินเดือน มีความสำคัญและมีรายละเอียดงานอย่างไร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความ

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากการปิดงบการเงินปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด “จัดการตรวจติดตามภายในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564” รูปแบบออนไลน์ 

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 ถุง