เตือนมิจฉาชีพฉกบัตรตั้งบริษัท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สนามบินน้ำ * พาณิชย์เตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพสวม รอยนำบัตรประชาชนไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยไม่รู้ตัว สั่งกำชับนายทะเบียนให้เพิ่มความรอบคอบ ชี้ผู้รับรองลายมือชื่อ ทั้งทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น หากละเลยอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการถูกนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรไปสวมรอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว หรือนำไปใช้ในทางผิด กฎหมาย หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติ บุคคล แต่มีชื่อเป็นกรรมการของ บริษัทจำกัด ซึ่งกรมได้กำชับนายทะเบียนที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ตรวจสอบเอกสาร การยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ หากเกิดข้อสงสัยให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนมายืนยันตัวตนก่อน

"ขอเตือนประชาชนในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรมอบให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในกิจธุระต่างๆ ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ต้องทราบเหตุผลของการนำบัตรไปใช้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและได้รับความเดือดร้อนได้ในภายหลัง"

ทั้งนี้ หากประชาชนสงสัยหรือกังวลว่าจะถูกหลอกในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคลหรือนายหน้ามาขอบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลบัตรไป หรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ให้รีบติดต่อกรม หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน

นางกุลณีกล่าวว่า กรมยังได้ขอให้บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล โดยหากพบว่าการลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ตรวจสอบหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

สำหรับการลวงนำบัตรประชาชนและข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ในปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มบุคคลมักจะใช้ข้ออ้างในการนำบัตรประจำตัวประชา ชนและข้อมูลในบัตรไปเพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ หรือเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ผู้ถูกหลอกลวงยินยอม.

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/tpd/2788097