สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,785.63 ลบ.(SET+MAI)

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

กลุ่ม

ซื้อ (ลบ.) ขาย (ลบ.) สุทธิ (ลบ.)
มูลค่า % มูลค่า %
All Market          
สถาบัน 6,346.30 10.60 4,729.26 7.90 1,617.04

นักลงทุนต่างประเทศ

20,446.95 34.15 22,232.57 37.13 -1,785.63

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

7,350.78 12.28 7,166.46 11.97 184.33

นักลงทุนทั่วไป

25,737.79 42.98 25,753.52 43.01 -15.74

SET Market

         

สถาบัน

6,309.32 10.78 4,653.90 7.95 1,655.42

นักลงทุนต่างประเทศ

20,394.38 34.85 22,184.02 37.91 -1,789.64

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

7,342.57 12.55 7,166.11 12.25 176.47
นักลงทุนทั่วไป 24,473.10 41.82 24,515.34 41.89 -42.25

 MAI Market

         

สถาบัน

 36.98  2.71  75.36 5.53  -38.38 
 นักลงทุนต่างประเทศ  52.57  3.86 48.55  3.56  4.01 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8.21 0.60 0.35 0.03

7.86 

นักลงทุนทั่วไป  1,264.69 92.82  1,238.18   90.88 26.51 

 

ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,808.06 จุด เพิ่มขึ้น 19.43 จุด (+1.09%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 58,519 ล้านบาท

อ่านต่อได้ที่ : ryt9