ญี่ปุ่นเผยยึดทองคำลักลอบนำเข้าประเทศจำนวนกว่า 6 พันกิโลกรัมในปีที่แล้ว

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กรมศุลกากรของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สามารถยึดทองคำที่ถูกลักลอบนำเข้าประเทศจำนวน 6,236 กิโลกรัมในปีที่แล้ว

ทั้งนี้ หากอิงจากราคาเฉลี่ย 4,500 เยนต่อกรัมในปีที่แล้ว ปริมาณทองที่ยึดได้มีมูลค่าราว 2.8 หมื่นล้านเยน (261 ล้านดอลลาร์)

ผู้ลักลอบนำเข้าทองหวังหลีกเลี่ยงภาษีบริโภค 8% ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกเก็บจากทองนำเข้าที่มีมูลค่ามากกว่า 200,000 เยน และพวกเขาจะขายทองเหล่านี้ออกไปในราคาที่บวกภาษี

การลักลอบนำเข้าทองคำได้เพิ่มมากขึ้น นับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นปรับขึ้นภาษีบริโภคจาก 5% สู่ 8% ในปี 2557

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จำนวนการลักลอบนำเข้าทองเพิ่มขึ้น 66% สู่ 1,347 กรณี จาก 811 กรณีในปี 2559

การลักลอบนำเข้าทองคำส่วนใหญ่มาจากผู้ที่โดยสารเครื่องบิน โดยมีการลักลอบนำเข้าทอง 4,779 กิโลกรัมในปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน

ที่มา : ryt9