DHA ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ “บริจาคขวดน้ำพลาสติก ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ”ครั้งที่ 4

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 ถุงพร้อมกับฉลากน้ำดื่มและฝาขวดน้ำอีกอย่างละ 1 ถุง โดยขวดน้ำจะถูกนำไปตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่ 
     

     ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของบริษัท เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาขยะ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ อีกทั้งยังได้ร่วมทำบุญไปพร้อมกัน ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก ผ้าไตรจีวร ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ "เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด"