บริษัทจัดงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการปิดงบ ปี 2563” ผ่านโปรแกรม Zoom

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากการปิดงบการเงินปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
หลักสำคัญในการจัดงานเสวนามุ่งเน้น เรื่อง การจัดการงานบัญชี และปิดงบการเงิน ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อาทิ การประกาศลดหย่อนภาษี, มาตราการเยียวยาช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง

  

     โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักในงานเสวนาออนไลน์

 

     โดยช่วงแรกของงานเสวนาออนไลน์ กล่าวภาพรวมการปิดงบการเงิน โดยคุณจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 เพื่อให้น้องๆ บัญชีทุกท่านเห็นภาพการทำงานโดยรวม และเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น

  

  

     ช่วงที่สองของงาน ได้รับเกียรติจากผู้จัดการทุกฝ่ายบริการบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน หรือปัญหาที่พบ จากการปิดงบ และในช่วงท้ายของงาน ให้น้องๆ ทุกท่านร่วมส่งคำถามที่อยากทราบ ผ่านทางช่องแชทระบบ Zoom