บริษัทฯ ร่วมมอบ “ชุดถุงผ้า Kit of Love” ให้กับบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ “Kit of love” ให้แก่บ้านราชาวดีหญิง หรือ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณธนธัช เพิ่มเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นตัวแทนรับมอบ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


    โดยทางบริษัทฯ ได้บริจาคเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย ทิชชู่เปียก โดยได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New normal) ในปัจจุบัน