DHA ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ “บริจาคขวดน้ำพลาสติก ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ”ครั้งที่ 6

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

  เมื่อวันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 23 ถุง พร้อมกับฉลากน้ำดื่มและฝาขวดน้ำ โดยขวดน้ำจะถูกนำไปตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่