กิจกรรมบริษัท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ดำเนินการตรวจติดตามภายในตามหลักสำนักงานบัญชีคุณภาพครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยใช้หลักปฏิบัติและกำหนดแนวทางตามมาตรฐานคู่มือคุณภาพบริการสำนักงานบัญชี...