บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้กับการอบรมภายในในหัวข้อเรื่อง "Update กฏหมายแรงงาน" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วันที่ (4 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้กับการอบรมภายในในหัวข้อเรื่อง "Update กฏหมายแรงงาน" โดยคุณจิตติ พุทธขาว ับคุณณัฐณิชา จากสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยมีพนักงานจาก บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร และพนักงานจาก บจ.สอบบัญชีธรรมนิติเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย