บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดงานรดน้ำดำหัว ตามประเพณีสงกรานต์

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ร่วมงานทำบุญตามประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันที่ 17 เมษายน 2561

 

 

คณะกรรมการบริหารบริษัทในเครือธรรมนิติร่วมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงาน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์