มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเข้าเยี่ยมชมบริษัท วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเข้าเยี่ยมชม

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ภัทรกร ปิยเจริญกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน 2 ทำหน้าที่พิธีกรภายในงาน

 

 

 

 

 

นาย ดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

นางสาว ณิชาภัทร ทรัพย์วัฒนไพศาล Marketing บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) กล่าวแนะนำบริษัทในเครือ

 

 

 

 

 

นางสาว หนึ่งฤทัย ดารดาษ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 3 กล่าวแนะนำเกี่ยวกับงานด้านบัญชีและให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

นาย พจน์ อัศวสันติชัย รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 กล่าวแนะนำบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสอบบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว กิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 บริษัท ธรรมนิิติ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัมมนาและให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบัญชี

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3 บริษัท ธรรมนิิติ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาบัญชี เยี่ยมชมสำนักงานของบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด