บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดงานประชุม Management Meeting วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

จัดงานประชุม Management Meeting ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา


     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด นำโดย นายสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้จัดการประชุม Management Meeting ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการปรับเป้าหมายของปี 2561 และแผนการเกี่ยวกับงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561

 

 

 

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

 

 

นาย ไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวแนะนำการทำงานต่อที่ประชุม