บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดการอบรมพนักงานใหม่เรื่องเกียวกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานใหม่เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดย นางสาวจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 และ นายผดุงเดช กัลชนะ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 3