บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัด In-House Training หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้กับพนักงานในหลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลให้กับสำนักบริการทรัพยากรบุคคล” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีพนักงานจาก บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร และบริษัทในเครือธรรมนิติ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย