ผู้บริหารธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร ชี้แจงนโยบายและแผนงานดำเนินการกับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ผู้บริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด พบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด โดยสำนักคณะกรรมการบริหารได้จัดให้ผู้บริหารได้พบกับพนักงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่รวมไปถึงชี้แจงนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและแผนงานปี 2562 ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยในปีนี้ได้วางแผนหลักในปี 2562 ไว้ว่าจะเป็น “ปีแห่งการยกระดับนักวิชาชีพ”

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้กล่าวชี้แจงถึงเรื่องนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและแผนงานปี 2562

หลังจากนั้น นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล หัวหน้าสำนักคณะกรรมการบริหาร ได้พูดถึงหน้าที่ของสำนักคณะกรรมการบริหาร และเพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมการต่างๆ ในปี 2562

จากนั้น นายปรัชญา วง์วารี รองประธานคณะกรรมการบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องการอบรมในปี 2562 และการยกระดับงานบริการรวมไปถึงการตลาดที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สุดท้าย นายไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน ก่อนปิดการชี้แจงนโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562 ในครั้งนี้

 

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562

นโยบายและแผนดำเนินการของปี 2562