โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดโครงการอบรมพนักงานในหลักสูตร “โครงการอบรมพนักงานวิชาชีพมือใหม่สู่การเป็นมืออาชีพ” โดยใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 4 วัน โดย อ.เกชา สมใจเพ็ง

 

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

 

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวเปิดการอบรม

 

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

 

นาย ปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวเพิ่มเติมเรื่อง “มุมมอง แนวคิด สู่การเป็นนักบัญชีในวิถีธรรมนิติ”

 

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

 

หลังจากนั้นเริ่มการอบรมโดย อ.เกชา สมใจเพ็ง ต่อไป

 

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1

โครงการอบรมพนักงานใน Phase 1