อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิเทศนักศึกษาฝึกงานกับบริษัท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันนี้ (20 มีนาคม 2562) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีและคณะ ตรวจเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด โดยในการนี้ ได้เข้าพบปะหารือกับ นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท และ นายปรัญชา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหาร ด้านการตลาดและต่างประเทศ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งนักศึกษาฝึกงานด้านบัญชีและการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในวิชาชีพบัญชีได้อย่างครบถ้วน