บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สำนักบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรม HR ภายใน ในหลักสูตร "การจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ" ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับพนักงาน โดยนายปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด และประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล