บริษัทจัดอบรมพนักงานในหัวข้อเรื่อง "การวางแผนการเงินส่วนบุคคล"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดการอบรมสำหรับพนักงานในหัวข้อ "การวางแผนการเงินส่วนบุคคล" โดยคุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานคณะกรรมการบริหารและประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

     โดยเรื่องหลักๆ ในการอบรมในครั้งนี้จะเน้นในส่วนของการออมเงินรวมถึงการแนะนำการลงทุนแบบที่พนักงานทุกคนสามารถทำได้